Campanie de conştientizare la Braşov pentru proiectul „Resurse umane și competitivitate pentru sectoarele economice cu potențial competitiv“

Asociația „O șansă pentru fiecare”, în calitate de beneficiar, anunță lansarea campaniei de conştientizare pentru proiectul „Resurse umane și competitivitate pentru sectoarele economice cu potențial competitiv“ (POCU/227/3/8/118464) în cadrul unei campanii de informare ce va avea loc vineri, 21 septembrie 2018, de la ora 12:00, la sediul Primăriei Moecii de Jos (Str. Principală, nr. 30), judeţul Braşov.
Obiectivul campaniei de conştientizare:
Vor fi prezentate avantajele şi importanţa participării la activităţile de formare profesională: dezvoltare de noi competenţe şi abilităţi prin învăţarea teoretică şi practică, dezvoltare de noi oportunităţi şi dezvoltare profesională, specializare şi perfecţionare în domeniile de activitate din sectoarele economice cu potențial competitiv.
Proiectul este implementat în regiunile mai puţin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia) și se adresează antreprenorilor care își gestionează afacerile în sectoarele cu potenţial competitiv, personalului angajat care asigură managementul strategic al companiilor care activează în sectoarele cu potenţial competitiv și care ocupă poziții de management în cadrul acestora (spre exemplu: manager general, director general, manager exe¬cutiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de linie etc.); personalului angajat din departamentul de resurse umane din companiile care activează în sectoarele cu potenţial competitiv.
Proiectul „Resurse umane și competitivitate pentru sectoarele economice cu potenţial competitiv”, prin obiectivul său general își propune să furnizeze servicii de formare profesională continuă pentru grupul țintă, în vederea creșterii numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode și practici de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite. Activitățile proiectului vor genera instrumente, metode, cunoștințe si rezultate cu un puternic impact in ceea ce privește creșterea capacitaților profesionale şi de management a grupului țintă. Metodele de informare propuse în cadrul proiectului au drept scop creșterea gradului de utilizare a tehnologiilor informației și comunicațiilor în procesul de informare și conștientizare a grupului țintă.
Acest proiect este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară „Locuri de muncă pentru toți“, Componenta 1: „România profesională – Resurse umane competitive“. Valoarea totală a proiectului este de 4.432.358,73 lei, din care valoarea cofinanțării Uniunii Europene este de 4.432.358,73 lei lei.
Date de contact – Asociaţia „O Şansă pentru Fiecare”
E-mail: osansapentrufiecareiasi@gmail.com
Telefon: 0755 757 403 (Teodora Reguş)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *