Organizarea şi derularea de cursurilor de formare profesională pentru ANTREPRENORII din sectoarele economice cu potenţial competitiv.

Programele de formare profesională au ca scop dezvoltarea competențelor antreprenoriale a antreprenorilor din sectoarele economice cu potenţial competitiv din regiunile Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia.

În acest sens, sunt dezvoltate şi furnizate 3 pachete de formare profesională în domeniul antreprenorial.

1. Curs de formare profesională „Competente antreprenoriale”

Pentru 60 de antreprenori din sectoarele economice cu potenţial competitiv. Acest curs de formare profesională îşi propune să dezvolte o serie de competențe tehnice şi de specialitate pentru antreprenorii din sectoarele economice cu potenţial competitiv. Aceste competenţe vor facilita transformarea ideilor în acţiune, vor spori capacitatea antreprenorilor de a planifica şi gestiona proiecte în vederea atingerii obiectivelor. Acest curs este menit să pună accentul pe gândirea critică, creativitate, iniţiativă, rezolvarea problemelor, evaluarea riscurilor, luarea deciziilor şi gestionarea constructivă a tuturor provocărilor apărute în demersul antreprenorial din sectoarele economice cu potenţial competitiv.

Competentele şi cunoştinţele de bază şi transversale care vor fi dobândite şi îmbunătăţite de beneficiari,sunt:

 • Cunoştinţe de marketing şi de administraţie;
 • Capacităţi organizatorice;
 • Competente în utilizarea componentelor digitale;
 • Capacităţi de gestionare a relaţiilor cu piaţa;
 • Capacităţi de gestionare a relariilor cu mediul intern;
 • Capacităţi de gestionare a relaţiilor cu actorii instituţionali.

2. Curs de formare profesională „Manager Inovare”

Pentru 60 de antreprenori din sectoarele economice cu potenţial competitiv.

Acest curs vine în completarea aptitudinilor şi competentelor manageriale dobândite şi dezvoltate de antreprenori prin participarea la cursul de „Competente Antreprenoriale” şi îşi propune să definească şi să explice noţiunile de inovare sub toate aspectele sale, să abordeze:

 • aspecte privind transferul tehnologic din Sectorul sănătăţii şi al produselor farmaceutice şi a modului de realizare a acestuia;
 • prezentarea instrumentelor de lucru ale managerului de inovare
 • însuşirea de noţiuni din domeniul proprietăţii intelectuale şi a respectării prevederilor legale din domeniul utilizării TIC;
 • modul de elaborare a politicilor şi strategiilor de inovare;
 • evaluarea eficienţei economice a inovării.

În urma parcugerii acestui curs, grupul ţinta va dobândi competenţe şi vor fi în măsură gestioneze următoarele activităţi:

 • Elaborarea strategiei de inovare a firmei;
 • Implementarea planului de realizare a strategiei de inovare al firmei;
 • Coordonarea dezvoltării profesionale a echipei;
 • Coordonarea culegerii de idei creative;
 • Crearea unui sistem de gestiune a datelor privind ideile de inovare;
 • Elaborarea metodelor de valorificare a capitalului intelectual al firmei;
 • Evaluarea procesului de inovare;
 • Asigurarea continuităţii procesului de inovare.

3. Un pachet de training format din 2 cursuri, menit să dezvolte abilităţi avansate şi cunoştinţe aprofundate în domeniul specializării inteligente din sectoarele economice cu potenţial competitiv.

Traningurile propuse în acest pachet sunt:

Up In The Sky – Create and Innovate

Este un curs de asistență dedicat dezvoltării creativităţii şi a inovaţiei în cadrul companiei. Principalul beneficiu pe care acest program îl aduce în companie este acela de a ajuta la găsirea celor mai bune soluţii pentru problemele cu care se confruntă compania, pentru eficientizarea activităţii; dar mai ales pentru găsirea şi implementarea cu succes a noilor idei, produse, servicii care să asigure creşterea cifrei de afaceri a companiei, a cotei de piaţă, a profitabilităţii.

Obiectivele programului sunt:

 • Dezvoltarea creativităţii şi inovaţiei cu scopul de a identifica mereu cele mai bune soluţii pentru rezolvarea problemelor dificile sau neobişnuite;
 • Obţinerea de soluţii rapide la probleme, cel puţin aparent, complicate;
 • Creşterea agilităţii companiei prin abordarea creativă/inovativă a provocărilor.

Management şi Leadership

Pe parcursul programului de instruire, grupul-ţintă va fi încurajat să schimbe sau să dezvolte un anumit set de competenþe, să identifice nevoile motivaþionale ale subordonaþilor şi stadiile de performanþa în care se afla, stilurile de leadership potrivite, creşterea capacitaþii organizatorice, îmbunătăţirea procesului de comunicare pe orizontală şi verticală şi să participe activ la dezvoltarea profesională a subordonaților.

Obiectivele acestui curs sunt:

 • Dobândirea competențelor necesare, cu introducere în managementul comportamental şi înțelegerea diferitelor tipuri de profil comportamental;
 • Înlăturarea barierelor de comunicare;
 • Adaptarea la schimbare;
 • Formarea şi dezvoltarea echipei eficiente;
 • Motivarea celor din jur prin înțelegerea comportamentului şi nevoilor motivaționale individuale, pentru obținerea de performanțe deosebite;
 • Utilizarea stilului de leadership potrivit, în strânsă concordanță cu competența subordonaților.