Organizarea şi derularea cursurilor de formare profesională pentru MANAGERII din sectoarele economice cu potenţial competitiv.

1. Curs de formare profesională „Manager Inovare”

Pentru cel puţin 260 de manageri din sectoarele economice cu potenţial competitiv

Acest curs vine în completarea aptitudinilor şi a competențelor manageriale dobândite şi dezvoltate de persoanele care ocupă funcţii de management în firmele din sectoarele economice cu potenţial competitiv prin participarea la cursul de „Manager Inovare” şi îşi propune să definească şi să explice noţiunile de inovare sub toate aspectele sale, să abordeze:

 • aspecte privind transferul tehnologic din sectoarele economice cu potenţial competitiv şi a modului de realizare a acestuia;
 • prezentarea instrumentelor de lucru ale managerului de inovare – însuşirea de noţiuni din domeniul proprietăţii intelectuale şi a respectării prevederilor legale din domeniul utilizării TIC;
 • modul de elaborare a politicilor şi strategiilor de inovare;
 • evaluarea eficienţei economice a inovării.

În urma parcugerii acestui curs, grupul ţinta va dobândi competente precum:

 • Elaborarea strategiei de inovare a firmei;
 • Implementarea planului de realizare a strategiei de inovare al firmei;
 • Coordonarea dezvoltării profesionale a echipei;
 • Coordonarea culegerii de idei creative;
 • Crearea unui sistem de gestiune a datelor privind ideile de inovare;
 • Elaborarea metodelor de valorificare a capitalului intelectual al firmei;
 • Evaluarea procesului de inovare;
 • Asigurarea continuităţii procesului de inovare.

2. Training pe tema – „Time management”

Prin participarea la trainingul „Time management”, managerii vor afla cum prin utilizarea eficientă a acestei resurse -– timpul – randamentul va fi îmbunătăţit, iar rezultatele vor creşte în mod vizibil.

„Managementul timpului“ sau „Time Management“ se referă la o serie de principii, practici, aptitudini şi sisteme utilizate pentru a controla perioada de timp petrecută pentru îndeplinirea unor activităţi specifice, cu scopul de a spori eficiența sau productivitatea muncii.

Managementul timpului începe cu managementul propriei persoane, principala cauză a eşecului fiind lipsa autodisciplinei. Un aspect pozitiv al managementului timpului este faptul că aceste abilităţi pot fi învăţate.

Obiectivele acestui training sunt:

 • Prioritizarea corectă a activităţilor;
 • Creşterea randamentului;
 • Sporirea eficienţei atât la locul de muncă, cât şi în viaţa de zi cu zi;
 • Eliminarea „timpilor morţi” – managementul timpului în mod corect;
 • Folosirea timpului în mod avantajos;
 • Perceperea timpului în mod corect;
 • Dezvoltarea autodisciplinei.

2. Training „Customer care”

Acţiunile de „Customer care” au ca principală finalitate recomandarea, aceasta fiind cea mai bună măsură a eficienţei în activitatea întreprinderii. Acest lucru transformă fundamental priorităţile întreprinderii, transformand-o în cea mai importantă. Dar până la a ajunge la obţinerea recomandării sunt mulţi paşi importanţi de făcut, sunt multe etape şi procese care trebuie îmbunătăţite.

Rezultatele participării la acest training sunt:

 • Creşterea gradului de profesionalism al operatorilor implicaţi în relaţia cu clienţii;
 • Transmiterea unui mesaj eficient în convorbirile avute cu clienţii, astfel încât experiența acestora să fie una cât mai plăcută şi benefică pentru companie;
 • Dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă.