Lansarea proiectului „Resurse umane și competitivitate pentru sectoarele economice cu potențial competitiv“

Asociația O șansă pentru fiecare, în calitate de beneficiar, anunță lansarea proiectului „Resurse umane și competitivitate pe0ntru sectoarele economice cu potențial competitiv“ (POCU/227/3/8/118464) în cadrul unei Conferințe care va avea loc la Iași, marți, 31 iulie, ora 10.00, la sediul Camerei de Comerț și Industrie Iași.

Acest proiect este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară „Locuri de muncă pentru toți“, Componenta 1: „România profesională – Resurse umane competitive“.

Valoarea totală a proiectului este de 4.432.358,73 lei, din care valoarea cofinanțării Uniunii Europene este de 4.432.358,73 lei lei.

Proiectul este implementat în regiunile mai puţin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia) și se adresează antreprenorilor care își gestionează afacerile în sectoarele cu potenţial competitiv, personalului angajat care asigură managementul strategic al companiilor care activează în sectoarele cu potenţial competitiv și care ocupă poziții de management în cadrul acestora (spre exemplu: manager general, director general, manager exe­cutiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de linie etc.); personalului angajat din departamentul de resurse umane din companiile care activează în sectoarele cu potenţial competitiv.

Proiectul „Resurse umane și competitivitate pentru sectoarele economice cu potențial competitiv“ îşi propune să contribuie la creşterea participării la învăţarea pe tot parcursul vieţii a antreprenorilor, a angajaţilor care fac parte din managementul strategic al companiilor şi a personalului din departamentele de resurse umane din sectoarele cu potenţial competitiv şi, implicit, la creşterea relevanţei sistemelor de educaţie şi formare profesională pentru piaţa muncii adresate acestor sectoare.