Ce ne propunem?

Proiectul îşi propune să contribuie la creşterea participării la învăţarea pe tot parcursul vieţii a antreprenorilor, a angajaţilor care fac parte din managementul strategic al companiilor şi a personalului din departamentele de resurse umane din sectoarele cu potenţial competitiv şi, implicit, la creşterea relevanţei sistemelor de educaţie şi formare profesională pentru piaţa muncii adresate acestor sectoare.

Proiectul este implementat în regiunile mai puţin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia) și se adresează:

  • antreprenorilor care îşi gestionează afacerile în sectoarele economice cu potenţial competitiv;
  • personalului angajat care asigură managementul strategic al companiilor care activează în sectoarele economice cu potenţial competitiv şi care ocupă poziţii de management în cadrul acestora (spre exemplu: manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de linie etc);
  • personalului angajat din departamentul de resurse umane din companiile care activează în sectoarele economice cu potenţial competitiv.

Cui ne adresăm?

Grupul-ţintă al proiectului îl constituie 420 de antreprenori, manageri şi salariaţi din departamentul de resurse umane din regiunile mai puţin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia).

Proiectul îşi propune să recruteze şi să selecteze 420 de persoane care activează în sectoarele economice cu potenţial competitiv din regiunile menţionate anterior, având în vedere următoarea structură:

  • Pentru participarea la programul de formare profesională dedicat antreprenorilor – 60 de antreprenori din sectoarele economice cu potenţial competitiv;
  • Pentru participarea la programul de formare profesională dedicat managerilor – 260 de persoane care fac parte din structura de management strategic al companiilor ce îşi desfăşoară activitatea în sectoarele economice cu potenţial competitiv;
  • Pentru participarea la programul de formare profesională dedicat angajaţilor din departamentele de resurse umane – 100 de angajaţi din departamentele de resurse umane a companiilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele economice cu potenţial competitiv.